Farklı Kültürlerden Öğrenenler için Uzaktan Ders Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi ve Öğrenen Görüşleri


KARTAL G., TOPRAK E., GENÇ KUMTEPE E.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.9, no.32, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier