Investigation of Factors Affecting Sales Volume in Retail Sector in Turkey


Creative Commons License

Başar E. E., Tosun B.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.98, pp.52-61, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study examines the effects of retail sector confidence, consumer confidence, industrial production and consumer prices on retail sales volume in Turkey. Using monthly data from official statistical agencies covering the period 2011:01 - 2023:11, the study first identifies the cointegration relationship between these variables using the Fourier cointegration test (FSHIN). Then, Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) estimator is used to calculate the long-run coefficients. The findings reveal that industrial production index, consumer confidence index and consumer price index have a positive effect on retail sales volume. However, the results of the analysis show that the retail confidence index does not significantly affect the retail sales volume during the analyzed period. 

Bu çalışma, Türkiye'de perakende sektörü güveni, tüketici güveni, sanayi üretimi ve tüketici fiyatlarının perakende satış hacmi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Resmi istatistik kurumlarının 2011:01 – 2023:11 dönemini kapsayan aylık verilerini kullanan çalışma, ilk olarak Fourier eşbütünleşme testini (FSHIN) kullanarak bu değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini tespit etmektedir. Daha sonra, uzun dönem katsayılarını hesaplamak için Dinamik Sıradan En Küçük Kareler (DOLS) tahmincisi kullanılmıştır. Bulgular, sanayi üretim endeksi, tüketici güven endeksi ve tüketici fiyat endeksinin perakende satış hacmi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak analiz sonuçları, perakende sektörü güven endeksinin incelenen dönem boyunca perakende satış hacmini önemli ölçüde etkilemediğini göstermektedir.