Transhümanist çağda mega açık üniversitelerin yeniden yapılandırılabilmesi için stratejik karar modeli ile bir blokzincir uygulamasının geliştirilmesi (editöre mektup)


Uğur S., Güler E., Yıldırım H., Kurubacak G.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, 2018 (Peer-Reviewed Journal)