Post Keynesyen Tüketici Tercihi Teorisi


ESEN E., KOSTAKOĞLU S. F.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.102-110, 2016 (Peer-Reviewed Journal)