Tüketim Kültürü ve Yaşam Biçimleri Çerçevesinde Cemiyet Dergilerinin Eleştirel Ekonomi Politik Çözümlemesi


PINAR L., DAĞTAŞ E.

THE JOURNAL OF THE FACULTY OF COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF AKDENIZ, no.40, pp.46-73, 2023 (Peer-Reviewed Journal)