Provincial reforms of the administrative reforms in 1840-64: the sample of Silistre


Efe A.

Karadeniz Araştırmaları, vol.6, no.22, pp.87-113, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 22
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Karadeniz Araştırmaları
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-113
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Ottoman Provecial Organization, "military" purposes was built in mind. This structure, the Tanzimat period, almost does not change until accepted. Working with the start of new era of Tanzimat 1840–42, 1846, 1849, 1852 and 1858 will be handled on provecial reform. Our goal, first in 24 years, followed each other so often and make the arrangements to be put to the necessity. Second, these arrangements still with military purposes or to make any other purpose is to detect. Therefore, the basic goal of the Tanzimat, the "fiscal activity centers" that aim to determine impact of regulations is how. Thus, the pre– 1864 law provinces of central-provincial relations in terms of how to create a state order will be put in place.
Osmanlı Eyalet Teşkilatı, “askeri” amaçlar göz önüne alınarak inşa edilmiştir. Bu yapının, Tanzimat dönemine kadar hemen hemen hiç değişmediği kabul edilir. Çalışmamızda yeni devrin başlangıcı olan Tanzimat’ın 1840–42, 1846, 1849, 1852 ve 1858 tarihli eyalet reformları ele alınacaktır. Amacımız; öncelikle 24 yıllık süreç içinde, neden bu kadar sık ve birbirini takip eden düzenlemelerin yapılma gerekliliğini ortaya koymaktır. İkincisi, bu düzenlemelerin hala askeri amaçlar mı yoksa bir başka gaye ile mi yapıldığını saptamaktır. Dolayısıyla Tanzimat’ın temel hedefi olan “mali merkezleşmenin” bu düzenlemelere nasıl etki yaptığını belirlemekte amaçlarımız arasındadır. Böylece 1864 vilayet yasası öncesi merkez-taşra ilişkisi açısından nasıl bir eyalet düzeni oluşturulduğu ortaya konulacaktır.