AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR-ORTAMLAR: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Demiray E., Ulutak İ., Öztürk S., Candemir Ö., Terlemez M.

3. INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION, DISTANCE EDUCATION AND TECNOLOGY-ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.41-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-42
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi edinme süreçleri, günümüzde aktif olarak katılımın sağlandığı bir yapıya bürünmüş, basılı öğrenme materyalleri, radyo TV ve video ile sınırlı olan bilgi kanalları, internetin kullanılmaya başlamasıyla zenginleşmiştir. E-posta, elektronik kitaplar, sohbet ortamları, sosyal ağlar ve etkileşimli çoklu ortam uygulamaları vb. yeni öğrenme kanalları haline gelmiştir. Uzaktan eğitim "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Türk yükseköğretim sisteminde 34. yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi Merkezi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi, yaklaşık 3 milyon öğrencisi ve 2 milyon 500 bin mezununa açık ve uzaktan eğitim sistemiyle yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra, özel projeler yardımıyla da Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Merkezi Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden oluşmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Sisteminde derslerin yürütülmesi sırasında, öğrencinin kendi kendine öğrenmesinde etkili ve verimli bir materyal olan ve başlangıcından bu yana temel öğretim materyali olarak kullanılan ders kitapları, televizyon eğitim programları, e öğrenme hizmetleri, video konferans gibi gelişmiş teknolojiler de kullanılmaktadır. Ayrıca uygun bulunan bölgelerde akademik danışmanlık ve uygulama hizmetleri (yüz yüze eğitim) de verilmektedir. Bu araştırmada Anadolu Üniversitesi Merkezi Açık ve Uzaktan Eğitim Sisteminde kullanılan araçların ve ortamların tanıtılması ve Anadolu Üniversite çalışanlarının uzaktan eğitimde kullanılan araçların ve ortamların önemine ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için Üniversite çalışanlarının tümüne bir anket uygulanmış, 894 Üniversite çalışanı anketi cevaplayarak çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.