Yargıtay Kararları Ekseninde Anonim Şirketlerde Bağlı Nama Yazılı Paylarla İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri


BOZKURT T.

TİCARET HUKUKU VE YARGITAY KARARLARI SEMPOZYUMU, pp.117-227, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)