Yeşil Ekonominin Bir Gereği Olarak Yeşil Binalar ve Türkiye de Mesleki Eğitim İçin Yeni Açılımlar


Creative Commons License

Özsoy E. A., Erden Özsoy C.

EJOIR, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, vol.1, pp.123-133, 2015 (Peer-Reviewed Journal)