Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri


KAYA E., ÇENGELCİ T.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.115-134, 2011 (Peer-Reviewed Journal)