Yeme Pratikleri Üzerinden Yeni Orta Sınıf lar ı Anlamaya Çalışmak


AKARÇAY E.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.54, pp.33-60, 2016 (Peer-Reviewed Journal)