Dijital İletişime Disiplinlerarası Yaklaşımlar


Tosunay Gencelli D. (Editor)

Ekin Yayınevi, Bursa, 2022

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

İletişim bilimi, içerisinde farklı disiplinleri ve sosyal bilimlerin farklı konularını barındıran bir alandır. Dijitalleşme ise bireysel ve toplumsal hayattaki tüm süreçleri derinden etkileyen ve dönüştüren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kitapta dijital iletişim, iletişim bilimlerinin farklı disiplinlerinin bakış açısıyla ele alınmıştır. Genç akademisyenlerin gözünden mahremiyet, tüketim, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, edebiyat, televizyon ve sinema gibi alanların dijital iletişim sürecinden nasıl etkilendiği tartışılmıştır. Kitapta yer alan 13 bölüm bir arada değerlendirildiğinde, dijitalleşmenin farklı disiplinleri, farklı dinamikler açısından dönüştürürken güncel tartışmalara her zaman gerek duyulduğu görülmektedir.