Noterlere Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapma Yetkisi Verilmesi Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Akipek Öcal Ş., Şen Doğramacı H., Çağlayan Aygün G.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.203-241, 2023 (Peer-Reviewed Journal)