“Ana Sözleşme ile Yeni Azınlık Hakları Yaratılma Olanağı ve Bu Bağlamda Türk Ticaret Kanunu Tasarısı


BAHAR SAYIN H.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.157-187, 2008 (Peer-Reviewed Journal)