Cebel i Bereket Mutasarrıfı Yüzellilik Mesut Fani Bey in Beyannamesi


HALICI Ş.

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.7, 2008 (Peer-Reviewed Journal)