Filibeli Ahmet Hilmi nin A mak ı Hayâl Adlı Romanında Mevlânâ nın Mesnevî sinin İzleri


TUNÇ G.

FOLKLOR/EDEBIYAT: HALKBILIM, ETNOLOJI, ANTROPOLOJI, EDEBIYAT, vol.19, no.76, pp.99-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)