İntestinal absorpsiyonu artırmak amacıyla kullanılan permeasyon artırıcı ajanlar


ATEŞ M., KAYNAK M. S., ŞAHİN S.

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, vol.33, no.1, pp.117-146, 2013 (Scopus) identifier