Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Kalkınma ve İhracat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Aktaş M. T., Çatalbaş N.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.61-90, 2011 (Peer-Reviewed Journal)