Etkinlik Turizmi Kültür Başkenti Etkinliklerinin Başarı Unsurları Üzerine Bir Değerlendirme


TİMUR M. N., ÇEVİK S., KIYIK KICIR G.

The Journal of Academic Social Science (Asos Journal), vol.2, no.2, pp.56-83, 2014 (Peer-Reviewed Journal)