Sendikaya Bağlılık Ölçeğinin SBÖ Bir Yapısal Eşitlik Modeli ile Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi Öğretmenler üzerine Bir Araştırma


KARACA E.

İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, pp.65-78, 2011 (Peer-Reviewed Journal)