Tarihsel Bakış Açısı Edinme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihsel Bakış Açısı Edinme Becerilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Dinç E., Üztemur S.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.8, no.2, pp.478-518, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier