Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları


AFŞAR M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, 2011 (Peer-Reviewed Journal)