Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


AYDUĞ D., ALTINPULLUK H.

IODL 2022, Turkey, 28 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes