Spillovers across the Asian OPEC+ Financial Market


Creative Commons License

Vukovi´C D., Dekpo-Adza S., Khmelnitskiy V., Özer M.

MATHEMATICS, vol.11, no.18, pp.1-23, 2023 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 18
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.3390/math11184005
  • Journal Name: MATHEMATICS
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, Academic Search Premier, Aerospace Database, Communication Abstracts, Metadex, zbMATH, Directory of Open Access Journals, Civil Engineering Abstracts
  • Page Numbers: pp.1-23
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

This research utilizes the Diebold and Yilmaz spillover model to examine the correlation between geopolitical events, natural disasters, and oil stock returns in Asian OPEC+ member countries. The study extends prior research by investigating the dynamics of the Asian OPEC+ oil market in light of recent exogenous events. The analysis commences by creating a self-generated Asian OPEC+ index, which demonstrates significant volatility, as indicated by GARCH (1, 1) model estimation. The results obtained from the Diebold and Yilmaz spillover test indicate that, on average, there is a moderate degree of connectedness among the variables. However, in the event of global-level shocks or shocks specifically affecting Asian OPEC+ countries, a heightened level of connectedness is found. Prominent instances of spillover events observed in the volatility analysis conducted during the previous decade include the COVID-19 pandemic, the conflict between Russia and Ukraine,and the Turkey earthquake of 2023. Based on the facts, it is recommended that investors take into account the potential risks linked to regions that are susceptible to natural calamities and geopolitical occurrences while devising their portfolios for oil stocks. The results further highlight the significance of integrating these aspects into investors’ decision-making procedures and stress the need for risk management tactics that consider geopolitical risks and natural disasters in the oil equity market.

Bu araştırma, Asya OPEC+ üye ülkelerindeki jeopolitik olaylar, doğal afetler ve petrol hisse senedi getirileri arasındaki korelasyonu incelemek için Diebold ve Yilmaz yayılma modelini kullanmaktadır. Çalışma, Asya OPEC+ petrol piyasasının dinamiklerini son dışsal olaylar ışığında araştırarak önceki araştırmaları genişletmektedir. Analiz, GARCH (1, 1) model tahmini ile gösterildiği gibi önemli oynaklık gösteren, kendi oluşturduğu bir Asya OPEC+ endeksi oluşturarak başlamaktadır. Diebold ve Yilmaz yayılma testinden elde edilen sonuçlar, değişkenler arasında ortalama olarak orta derecede bir bağlantılılık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, küresel düzeydeki şoklar veya özellikle Asya OPEC+ ülkelerini etkileyen şoklar durumunda, daha yüksek düzeyde bir bağlantılılık tespit edilmiştir. Geçtiğimiz on yıl boyunca yapılan oynaklık analizinde gözlemlenen yayılma olaylarının öne çıkan örnekleri arasında COVID-19 salgını, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma ve 2023 Türkiye depremi yer almaktadır. Bu gerçeklere dayanarak, yatırımcıların petrol hisseleri için portföylerini oluştururken doğal afetlere ve jeopolitik olaylara duyarlı bölgelerle bağlantılı potansiyel riskleri dikkate almaları önerilmektedir. Sonuçlar ayrıca, bu hususların yatırımcıların karar alma prosedürlerine entegre edilmesinin önemini vurgulamakta ve petrol hisse senedi piyasasında jeopolitik riskleri ve doğal afetleri dikkate alan risk yönetimi taktiklerine olan ihtiyacı vurgulamaktadır.