Tarımsal Verimliliğin Belirleyicileri: 1962-2017 Dönemi Türkiye Örneği


KARADUMAN Ç.

Journal of Current Researches on Business and Economics, vol.10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)