Acının Sosyolojisi: Afetler, Toplumsal Dayanıklılık ve Teodise Problemi


Abidoğlu İ.

Humanitas - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.22, pp.117-129, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Toplumsal dayanıklılık, bir toplumun afetlere karşı direnç gösterme yeteneğini ifade eder. Toplumsal dayanıklılık ile teodise arasında ise dolaylı bir ilişki vardır, ancak bu ilişki daha genel anlamda insanların yaşadığı zorluklarla başa çıkma ve acılara anlam bulma süreçlerini kapsar. Bu bağlamda, toplumsal dayanıklılık ve teodise, insanların afetler ve zorluklar karşısında verdikleri tepkiler, anlamlar ve inançlar üzerine etkileşimde bulunabilir. Ancak, bu iki kavramın detayları ve ilişkileri, farklı inanç sistemleri, kültürel ve sosyal bağlamlar, felsefi düşünce okulları ve teolojik yaklaşımlar arasında değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla bu çalışma, konunun sınırlandırılması amacına bağlı olarak sözü geçen değişikliklerin detayına inmeden kavramsal ve teorik planda bir değerlendirmeyle beraber modern sosyolojinin toplumda olağanüstü durumların en yaygını olan afetler karşısında takındığı rol üzerine eleştirel bir yaklaşımla kaleme alınmıştır.