Açıköğretimle 40 yıl muhasebe ve finans eğitimi


Kaya E.

in: Açıköğretim ile 40 Yıl: Uygulamalar ve Araştırmalar, Özgür,A. Z.,Çekerol,K.,Koçdar,S. ve Kayabaş,İ., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.537-566, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.537-566
  • Editors: Özgür,A. Z.,Çekerol,K.,Koçdar,S. ve Kayabaş,İ., Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Üniversite düzeyinde açıköğretim 1982 yılında Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi bünyesinde başladı. Bu çalışmada geride kalan kırk yıllık süreçte, açıköğretim yöntemiyle lisans ve önlisans programlarında yer alan muhasebe ve finansman dersleri incelenmiştir. İşletme alanından bakıldığında; yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, araştırma-geliştirme gibi işlevsel çalışma alanları bulunmaktadır. Bu araştırmada yalnızca muhasebe ve finansman alanındaki dersler ele alınmıştır. Bu kapsamda arşiv kaynakları, yazılı ve sesli-görüntülü ders malzemeleri ile dijital öğrenme ortamlarında yer alan bilgiler esas alınarak ayrıntılı bir tarama yapılmıştır. Açıköğretim sisteminde başlangıcından bugüne zaman içinde ders adları, içerikleri, biçimsel özellikleri, sunum şekilleri, malzeme çeşitliliği ve uygulama farklılıkları gibi çeşitli yönleriyle karşılaştırmalı şekilde incelenmiştir. 1982-83 akademik yılıyla başlayan ilk lisans programlarında (İktisat, İş İdaresi) dört yıllık dönemde toplam 6 adet muhasebe ve finansman dersi bulunurken bugüne kadar yaklaşık 50 programda 50’den fazla türde muhasebe ve finansman dersi yer almıştır. Söz konusu derslere işletme ve yönetim alanındaki programlar yanında farklı meslek alanlarına yönelik programlarda da yer verildiği veya bazı işletme temelli programlarda muhasebe ve finans derslerinin hiç yer almadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada ilgili ders içeriklerinde yaşanan değişim eğilimi, nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirilerek bundan sonraki uygulamalara ışık tutacak öneriler getirilmektedir.