Ebeveyn öz yeterlik ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışmasının güncellenmesi


CAVKAYTAR A., AKSOY V., ARDIÇ A.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.4, no.1, pp.69-76, 2014 (Peer-Reviewed Journal)