“Dergipark” Kapsamındaki Akademik Dergilerde “Göç ve Uyum” Başlıklı Makalelerin İncelenmesi, (The Review of Articles with “Migration and Integration” Academic Journals in “Journalpark”)


Özgüler V.

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde (itobiadkongre), Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.1243-1250

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1243-1250
  • Anadolu University Affiliated: Yes