ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ’NİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ


YILMAZEL Ö.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal)