Özörgütlemeli haritalar tekniğinin Türkiye’deki çimento şirketlerinin likit yapısının analiz edilmesinde kullanılması


Ekergil V., Karagül A. A., Germen E.

Iktisat Isletme ve Finans, vol.22, no.261, pp.114-136, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet

Günümüzde bilgi kullanıcıları, veri yığınlarından doğru bilginin üretilmesinde ve ortaya çıkan bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz edilmesinde zaman, maliyet gibi kısıtlarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle yatırımcıların, kreditörlerin, girişimcilerin ve bağımsız denetçilerin, işletmeleri çok kısa bir zaman dilimi içinde birçok koşulu gözönünde bulundurarak analiz edebilmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde yöneticilerin de hem kendi işletmelerini hem de aynı sektörde faaliyet gösteren ulusal ve/veya uluslararası rakipleriyle karşılaştırmalar yapacak bilgilere ulaşmaları, bu bilgileri değerlendirerek analiz etmeleri gerekmektedir. İş hayatının yoğun temposunda bu kadar karmaşık bir durumun çözümünde yapılan çalışma önemli bir yere sahip olacaktır. Çalışmanın amacı, bilgi kullanıcılarının işletmelerin finansal yapısını analiz ederek doğru karşılaştırmalar yapmasını sağlayacak bir yaklaşım geliştirmektir. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren çimento üretim işletmelerinin büyük bir çoğunluğunu kapsayan 16 işletme seçilmiş ve bu işletmelerin likidite oranları “özörgütlemeli haritalar” tekniği yardımıyla analiz edilmiştir.


Anahtar Kelimeler

finansal tablolar analizi, özörgütlemeli haritalar, rasyo analizi, çimento sanayi


Özet (İngilizce)

Nowadays, information users face with the constraints such as time and cost, in producing the accurate information from the data bulks and also in their correct interpretation and in the analysis of the produced information. Particularly, the inventors, entrepreneurs and independent auditors are required to analyze the companies’ financial statements in a very limited of time taking into account several other constraints. Similarly, managers of the companies are required to access to the information which would make them capable to make comparisons either about their own companies or about their national and/or international competitors operating in the same sector, and they are also required to analyze this information by assessments. This study would play an important role in the solution of this too complicated situation within the intensity of the business life. The purpose of this study is to bring a new approach for analyzing financial statements. For this purpose, a total of 16 companies comprising the majority of the cement companies operating in Turkey have been selected and their liquidity ratios have been analyzed using “Self-organized Maps” technique which is considered as an artificial intelligence tool.


Anahtar Kelimeler (İngilizce)

financial statement analysis, self-organizing maps, ratio analysis, cement industry