Türk Ceza Hukuku Öğretisinde Suçun Manevi Unsuru Bağlamında Suç Genel Teorisine İlişkin Görüşler


KARAKEHYA H., USLUADAM A. K.

JOURNAL OF PENAL LAW AND CRIMINOLOGY-CEZA HUKUKU VE KRIMINOLOJI DERGISI, vol.3, no.2, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier