MTIMN Tiyazol Türevinin Elektrokimyasal Modifikasyonu ve Karakterizasyonu: MTIMN/GC Elektrot’un Cd (II) İyonlarının Kantitatif Tayininde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi


ÖZCAN S., YILMAZ İ., MÜLAZIMOĞLU İ. E.

VII. Ulusal Analitik Kimya Kongresi (7. UAKK), Turkey, 1 - 05 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes