Sözcük Oyunlarının Çevirisi. 4. Uluslararası Dil Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri. 17.- 19. 6.2004. Yay. haz. Ali Osman Öztürk, Nevide Akpınar Dellal, Umut Balcı. Çanakkale: Nobel Yayın Dağıtım.


Gülmüş Z.

4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, Turkey, 17 - 19 June 2004, pp.115-122

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115-122
  • Anadolu University Affiliated: Yes