Using Telegram In Distance Learning


Küçük M.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.2, pp.437-462, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.437-462
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde sosyal ağlar dünya genelinde önemli bir etkiye sahiptir. Sosyal ağların birçok konuda kaldırdığı sınırlar, bireyin her an ve her yerde öğrenme ihtiyacının karşılanmasına da olumlu yönde etki etmekte ve sosyal ağlar pek çok alanda olduğu gibi öğrenme alanında da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal ağların öğrenme alanında sık kullanıldığı bilinmektedir. Son yıllarda popülerliği artan Telegram ağının da öğrenme amaçlı kullanılan sosyal ağlardan biri olduğu uluslararası çalışmalarla desteklenmiştir. Bu çalışma ise, Türkiye’de öğrenme amaçlı Telegram kullanımını araştırmayı amaçlamaktadır. Betimsel tarama modeliyle gerçekleştirilen bu çalışmada Türkiye’de Telegram ağının öğrenmeye yönelik kullanıldığı dört farklı gruptaki 203 katılımcıdan veri toplanmıştır. Çevrimiçi Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kabul ve Kullanımı Ölçeği’nde yer alan performans beklentisi, sosyal etki, kullanma niyeti ve çaba beklentisi boyutları ele alınarak bu boyutların Telegram kullanıcıları açısından yaş, cinsiyet ve kullanım deneyimine göre bir farklılık gösterip göstermediği t-Testi ve ANOVA analizi ile incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre, üç farklı değişken kapsamında incelenen verilerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ancak tüm alt boyutlar ile karşılaştırıldığında çaba beklentisi boyutundaki ortalamaların daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.