Deneyimsel Tüketim Bakış Açısıyla Kalite, Algılanan Değer, Tatmin ve Sadakat Zincirinin İncelenmesi: Üçüncü Dalga Kahve Tüketimi


İZMİR O., EROĞLU HALL E., SEVİM N.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.14, no.1, pp.294-310, 2023 (Peer-Reviewed Journal)