The Local Integration As A Durable Solution in Foreigners and International Protection Law


Creative Commons License

Aygün M., Kaya C.

INONU UNIVERSITY LAW REVIEW, vol.7, no.1, pp.87-142, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.21492/inuhfd.387041
  • Journal Name: INONU UNIVERSITY LAW REVIEW
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Source, HeinOnline-Law Journal Library, Index to Legal Periodicals, Index to legal periodicals & books, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Index Copernicus, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.87-142
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Persecution of one party and fleeing of the persecuted one exist from ancient times. With the formation of modern states, it is however more recent to provide a person fleeing from an oppression in a state with distinctive borders with substitute protection. This type of substitute protection in which the protection cannot provided by the government of the person but by the international community is the international protection. According to a generally accepted view, the international protection begins with the substitute protection and it ends with a durable solution for the protected person.

In international law, the three accepted methods aiming to supply a durable solution to the persons within the international protection are voluntary repatriation, resettlement and local integration. With local integration, the person is integrated to the society by according her many rights that are also accorded to citizens. By this way the status of the person in society is normalized. With coming in the force of The Foreigners and International Protection Law in 2014, the integration issue has held the first time in the Turkish Law. Legal regulations in the international law on the integration of the refugees and legal regulations in the Turkish Law on the integration of the refugees are the subjects of this study.

Bir tarafın zulmetme diğer tarafınsa bu zulümden kaçması eski zamanlardan bu yana vardır. Modern devletlerin oluşması ile birlikte, sınırları belirginleşmiş devlet topraklarındaki zulümden kaçan kişiye, ikame bir korumanın sağlanması ise daha yakın bir tarihe dayanmaktadır. Kişiye devletinin sağlamadığı veya artık sağlayamadığı ulusal korumanın uluslararası camia tarafından sağlandığı bu ikame koruma türü uluslararası korumadır. Genel kabul görmüş görüşe göre, uluslararası koruma ikame koruma ile başlar ve korunan kişiye kalıcı çözüm sağlanması ile sona erer.

Uluslararası hukukta, uluslararası koruma kapsamında yer alan kişilere kalıcı çözüm sağlanması amacıyla kabul görmüş üç yöntemden birisi yerel entegrasyondur. Yerel entegrasyon ile kişiye vatandaşa tanınan birçok hak tanınarak topluma entegre olması sağlanmakta ve sahip olduğu statü sona ermektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile yabancıların ülkeye entegre olmaları yönündeki düzenleme ilk defa Türk hukukunda yerini almıştır. Bu araştırmanın konusunu, yabancı kişilerin ülkeye uyum sağlamaları için uluslararası hukukta kişilere sağlanan haklar, var olan hukuki düzenlemeler ve benzer haklar ile hukuki düzenlemelerin iç hukukta nasıl ele alındığı oluşturur.