Açık ve uzaktan öğrenmede oyunlaştırma unsurları içeren oyun kullanımı: Soruküp uygulaması örneği


BÜYÜK K., UĞUR S., SAYKILI A., şahin v.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)