Glamping İşletmelerine İlişkin Tripadvisor'daki Çevrim içi Yorumların İçerik Analizi İle Değerlendirilmesi


Yetgin Akgün D., Ünal İ.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.4, no.2, pp.199-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier