Belediyelerin Kadınlara Yönelik Sosyal Politika Uygulamalarınaİlişkin Yerel Halkın Algı ve Tutumları: Eskişehir ili örneği


TEKELİ S.

İkinci Uluslararası İktisat Konferansı’xxna (EconTR2020@Eskisehir), 10 - 12 September 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes