Nadir Suğur Serap Suğur Oya B Çetin Gönç Şavran Temmuz ve Erhan Akarçay Hizmet Sektöründe Çalışan Yoksulların Yoksulluk Algıları Üzerine Bir Araştırma İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt 10 Sayı 4 Sayfa 1 29


SUĞUR N., SUĞUR S., GÖNÇ ŞAVRAN T., Beklan Çtin O.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, no.4, pp.1, 2008 (Peer-Reviewed Journal)