Spor Federasyonlarının Hukukî Niteliği İdarî Teşkilât İçindeki Konumu ve Bağımsızlığı Sorunu


AVCI M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.120, no.2, 2012 (Peer-Reviewed Journal)