Periklesin Yürüttüğü Faaliyetlerin Stratejik Yönetim Bağlamında Değerlendirilmesi


KESKİN U., ŞEN O.

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.124-152, 2019 (Peer-Reviewed Journal)