Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ortaya Çıkışında Etkili Olan Koşullar


KARAKEHYA H., ÖZGER H.

JOURNAL OF PENAL LAW AND CRIMINOLOGY-CEZA HUKUKU VE KRIMINOLOJI DERGISI, 2020 (ESCI)