Self-Concealment as a Mediator in the Relationship Between Inferiority Feelings and Loneliness


Creative Commons License

Çimşir E., Akdoğan R.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, pp.111-128, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmada kendini saklamanın yetersizlik duygusu ile yalnızlık arasındaki olası aracı rolü incelenmiştir. Araştırma kapsamında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören 147 lisans öğrencisine Yetersizlik Duygusu Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Kendini Saklama Ölçeği Uygulanmıştır. Aracılık analizi Hayes (2013) tarafından geliştirilen SPSS PROCESS eklentisi (Model 4) ile yapılmıştır. Bulgular kendini saklamanın yetersizlik duygusu ile yalnızlık arasında kısmi bir aracılık işlevi gördüğünü (c’=0.03; p<.001) diğer bir deyişle bireyin yetersizlik duyguları arttıkça kendini saklamaya olan eğiliminin de arttığını ve bununla bağlantılı olarak bireyin kendini yalnız hissetme ihtimalinin de yükseldiğini göstermektedir. Araştırma bulgularına dayanarak, yetersizlik duygusuna sahip bireylerin diğerlerini tehdit olarak algıladıkları için (Adler, 1985) kendileri ile ilgili bilgileri paylaşmaktan kaçınmaya eğilim gösterdikleri ve bu eğilimin de yalnızlıkla sonuçlanma olasılığının arttığı belirtilebilir. Kendini saklama ile yetersizlik duygusu arasındaki pozitif ilişkiye yönelik araştırma bulgusu (r=.22, p<.05), kendini saklamanın durumsal nedenlerin (durumun niteliği, sosyal ortam ve bilginin muhteviyatı gibi) yanı sıra daha karmaşık bir psikolojik değişken olan yetersizlik duygusuyla da ilişkili olabileceğine işaret etmesi açısından önemli görülmektedir.