MEDIATION ACT


Özbay İ., Çelt D. Ö.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1-2, pp.147-153, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The article 1 of the “Act on Encouragement of Mediation and Out-of- Court Dispute Resolution Ways” enacted on 21.7.2012 and came into force on 26.07.2012 regulated the Mediation Act for the first time in German Law. The Mediation Act includes six main issues: the concept and scope of the mediation process, tasks of the mediator, disclosure obligations; limitations on practice, duty of confidentiality, training of the mediator, certified mediator and finally the authorisation to issue statutory instruments.
21.07.2012 tarihinde kabul edilen “Arabuluculuk ve Diğer Mahkeme Dışı Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Teşvikine Dair Kanun” üst başlıklı Kanun’un 1. maddesi ile Alman hukukunda ilk defa Arabuluculuk Kanunu düzenlenmiş, bu Kanun ise 26.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk Kanununda, arabuluculuk kavramı ve uygulama alanı, arabulucunun görevleri, açıklama yapma zorunluluğu ve görev sınırları, sır saklama yükümlülüğü, arabulucunun eğitimi ve sertifikalı arabulucu, son olarak da mevzuat oluşturma yetkisi olmak üzere altı temel hususa ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.