“İş Yükü Algısı ve İş Yükünün İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanımı: Eskişehir’de Otel İşletmeleri Örneği”


atik e., AKOĞLAN KOZAK M.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.341-366, 2016 (Peer-Reviewed Journal)