Çalgı Eğitiminde Psikolojik Beceri Antrenmanının Zihinsel Prova Tekniği Olarak Kullanılması


Özbek E.

9. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi UBCAK, Elazığ, Turkey, 3 - 05 August 2022, pp.18-19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.18-19
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Zihinsel pratik basitçe “bir eyi zihinsel olarak uygulayabilme deneyimini" tanımlamak için kullanılır. Pek çok farklı disiplinde kullanılan zihinsel pratikler, tıp alanında “zihinsel rehabilitasyon”, spor bilimleri alanında “zihinsel antrenman” ve “psikolojik beceri antrenmanı” isimleriyle karımıza çıkmaktadır. Bu aratırma psikolojik beceri antrenmanından yola çıkarak çalgı eitiminde kullanılabilecek bir zihinsel prova tekniinin nasıl gelitirilebilecei ile ilgili öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç dorultusunda zihinsel pratik yöntemlerinin farklı disiplinlerdeki kullanım biçimlerine odaklanılmıtır. Müzik alanında kullanılan esneme, ısınma, konsantrasyon, eklem kas farkındalıı, beden terapisi odaklı yöntemler de incelenmitir. ncelenen yöntemlerin hedefleri, uygulanma alanları, saladıı kazanımlar, uygulanma biçimleri deerlendirilerek çalgı eitimi alanında “zihinsel prova” teknii olarak kullanılması faydalı olacak etmenler belirlenmeye çalıılmıtır. Çalgı eitiminde derslere ve provalara ek olarak gelitirilecek ve müfredata eklenecek bir program ile performans öncesi hazırlık aamasında örencilere salayacaı katkılar tartıılmıtır.

Anahtar Kelimeler: Çalgı Eitimi, Zihinsel Pratik, Psikolojik Beceri Antrenmanı, Zihinsel Prova.