ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA NUH TEPESİ FİLMİNİN İNCELENMESİ


SERTER S. S.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, pp.425-448, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier