Hizmet Sektöründe Duygusal Emek Süreçlerine İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi: Duygusal Emek ve Eleştirel Analizleri


GÜLLÜPINAR F., Köse H.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ: KRİZLER, BELİRSİZLİKLER, ARAYIŞLAR, Turkey, 11 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes